Leren Programmeren

Voor scholen en andere organisaties verzorgen we programmeer lessen met Lego. Vanaf groep 1 hebben we een passend programma waarin kinderen spelenderwijs kennismaken met programmeren. Ook voor oudere kinderen hebben we uitdagende lessen waarin ze zelf aan de slag gaan met het bouwen en programmeren van robots.

Codeer Express 4+

(groep 1/2)

De leerlingen maken kennis met programmeren door het uitvoeren van opdrachten met de Duplo® Codeer trein.

 • Gebeurtenissen in de juiste volgorde zetten (algoritmisch denken)
 • Uitbreiding woordenschat
 • Problemen oplossen
 • Samenwerken
 • Herhalen van taken (looping)

Algo Play 6+

(groep 3/4)

De leerlingen bouwen een model van technisch LEGO®  en programmeren deze met tastbare code blokken om het model tot leven te brengen.

 • Introductie in algoritmisch denken
 • Kennismaking met software-engineering (uitbreiding woordenschat) 
 • Leren werken met sensoren
 • Kennismaking met robotica 

Robo Bricks 8+

(groep 5/6/7)

De leerlingen bouwen een model van technisch LEGO®  en LEGO We Do®  en leren werken met software op de tablet waarmee het model geprogrammeerd kan worden zodat het bepaalde taken kan uitvoeren.

 • Ontwikkelen van procesmatig en algoritmisch denken
 • Bekend raken met mechanica en software ontwikkeling
 • Leren aansturen van een robot met behulp van sensoren
 • Leren programmeren op een tablet met de LEGO WeDo® software 

Robotics Mindstorms 10+

groep 8 & onderbouw VO

De leerlingen bouwen een model van technisch LEGO® en LEGO Mindstorms®. 

 • Inzicht ontwikkelen in mechanica en software ontwikkeling
 • Technische en softwarematige uitdagingen leren oplossen in teamverband 
 • Ontwikkelen van procedureel en algoritmisch denken
 • Leren aansturen van een robot met behulp van sensoren
 • Leren programmeren op een tablet met de LEGO Mindstorms® software 

Contact formulier

Contact formulier